Czym są podatki

Podatki są jednym z najważniejszych źródeł dochodów państwa. O tym, jakie podatki musi zapłacić każdy z nas i jaka będzie ich wysokość, decyduje ustawa podatkowa uchwalana przez parlament. Z jakimi podatkami mamy do czynienia w Polsce?

podatek dochodowy

Ważną rolę odgrywają podatki bezpośrednie, które są pobierane od każdego z nas oraz firm czy przedsiębiorstw. Są to podatki dochodowe, majątkowe (np. od nieruchomości) lub przychodowe. Podatek dochodowy odprowadza się od różnicy między przychodami a kosztami ich uzyskania. Podatek dochodowy płacą wszyscy, w zależności od wysokości dochodów. Tu zasada jest dość prosta – im wyższe dochody, tym wyższy podatek. Raz na rok musimy złożyć specjalną deklarację PIT, czyli rozliczyć się z urzędem skarbowym. Niektóre osoby w rozliczeniu otrzymują zwrot podatku.  Spotkać można się również z podatkami pośrednimi, które są już wliczone w ceny poszczególnych produktów lub usług. To przede wszystkim podatek VAT oraz akcyza. Podatek ten nazywany jest również podatkiem konsumpcyjnym. Najważniejszy jest tu VAT, czyli podatek od dóbr i usług. Akcyza to podatek, który nakładany jest na takie produkty, jak paliwa, papierosy oraz alkohol. Zarówno VAT jak i akcyza podnoszą końcową cenę produktu lub usługi, za co w ostateczności płaci konsument.

Comments are closed.